Palestijns verzet: icoon voor al wie vrij wil leven

Susan Abulhawa, auteur van het succesrijke boek ‘Ochtend in Jenin’, familie-epos over de geschiedenis van het Palestijnse volk, daagt de ‘Wat zou jij doen’-propaganda van Israël uit. “Wat zou jij doen als je wordt bezet, vernederd, gekoloniseerd door één van de machtigste legers ter wereld?”.

Palestina
De machtsverhouding tussen Palestina en Israël in één foto samengebracht (foto nena-news.globalist.it/)
 

Er zijn naties en volkeren – andere dan de Palestijnse – die begrijpen wat het betekent wanneer je verkiest liever al strijdend te sterven dan op je knieën te sterven.

Terwijl de Palestijnen bloeden en branden zonder water, schuilplaats, geschikt voedsel of geneesmiddelen onder een barbaarse slachting door Israël, draait de Israëlische propaganda wereldwijd op volle toeren. Dat gebeurt vooral in de westerse media. De gewoonlijke lijst van Amerikaanse politici en mediafiguren doen er ijverig aan mee. Het centrale thema van die propaganda is de slachtoffers aan te wijzen als de schuldigen. Zij zijn cynisch, zeggen de surrealistische soundbites, die vele mensen compleet slikken, zonder er vragen bij te stellen.

DeWereldMorgen.be

De steeds Israël-getrouwe Bill Clinton, vatte de argumenten van Israël zo samen: “Hamas heeft een strategie om Israël te dwingen hun eigen burgers (van Hamas) te doden”. Misschien wil Bill Clinton zo het politieke terrein effenen samen met (de Amerikaanse zionistische organisatie) American Israel Public Affairs Committee (AIPAC), voor de presidentskandidatuur van zijn vrouw (in 2016). Het verwerpelijk cynisme van dergelijke verklaringen ruikt naar de ergste propaganda sinds Goebbels (foto – Duits minister van propaganda 1933-1945).

Dit staat gelijk met stellen dat een vrouw in een strakke jurk mannen dwingt haar te verkrachten. 

Niemand dwingt Israël om ongewapende burgers te doden in hun huis. Niemand dwingt hen om hospitalen te bombarderen, revalidatiecentra, waterzuiveringsstations, bakkerijen of kinderen die voetbal spelen op het strand. Dat beslissen ze zelf. Bewust en vrijwillig.

Ze gebruiken geweren, bommen, vliegtuigen, oorlogsschepen, drones en sluipschutters uit vrije wil tegen een civiele bevolking zonder defensie, in één van de dichtst bevolkte plaatsen op aarde. Samen met Egypte hebben ze alle grenzen belegerd, zodat er nergens een plaats is waar de mensen naar toe kunnen vluchten om te schuilen. Dit eenvoudig feit kan gewoon niet ontkend worden.

Zij hebben de meest gesofisticeerde militaire apparaten en bewakingsuitrusting ter wereld. Ze zien precies wat ze willen beschieten. Het vraagt inspanning om je in te beelden dat Israëlische aanvalsschepen vier kinderen op een wijd open strand met een bal verkeerd kunnen interpreteren. Als ze zich al hadden vergist met het eerste schot (een zeer genereuze veronderstelling), dan kan dat nooit worden beweerd van het tweede artillerievuur – terwijl de jongens in doodsangst aan het vluchten waren. Dan is erdie sluipschutter die zag dat hij een ongewapend man aan het doden was, terwijl die voor zijn gezin in het puin aan het zoeken was, tijdens een 2 uur durend ‘humanitair staakt-het-vuren’.

(Israëlisch eerste minister) Benjamin Netanyahu heeft uren zendtijd gekregen om de racistische, onmenselijke en valse boodschappen van Israël in de Amerikaanse huiskamers te verspreiden. Een van zijn meest onware en venijnige beweringen is dat het hem bedroeft om zoveel baby’s te doden. Israël probeert immers de Palestijnen te beschermen maar Hamas duwt hen in de vuurlijn. “Welke keuze hebben we”, vraagt hij.

Daarna gebruikt hij klassieke koloniale beeldspraak over de wilde inboorlingen, want Palestijnen willen meer doden, zodat ze die op elkaar kunnen stapelen voor op tv. Hamas gebruikt ‘televisiegenieke dode Palestijnen’ voor hun strijd. Wat hij suggereert is dat Palestijnen, in tegenstelling tot de meeste levende wezens op deze planeet, het menselijk instinct missen om hun kinderen te beschermen. Wat het nog erger maakt is dat (CNN-journalist) Wolf Blitzer (zelf een bekend zionist en supporter van Israël) niets zei om die obscene propaganda tegen te spreken.

“Wat zou jij doen”

De westerse media blijven de hysterische slachtpartijen van Israël voorstellen als ‘zelfverdediging’. Massale hoeveelheden geld werden al gepompt in beelden van raketten die neerregenen op westerse steden met de tekst: “Wat zou u doen?”.

Inderdaad, zou ik dan willen vragen, “wat zou u doen”, indien een oorlogszuchtige militaire bezetting jezelf en iedereen waar je van houdt gevangen zet in een kleine enclave, waar de meest noodzakelijke dingen om te overleven niet toegelaten worden? Waar je niet uit weg zou kunnen, zelfs niet mag hopen om er ooit weg te geraken? Waar oorlogsschepen naar jou schieten en je boot tot zinken brengen omdat je probeert te vissen in God’s zee? Waar je tunnels moet graven en in verraderlijke kuilen moet kruipen vol knaagdieren om boeken te smokkelen, pampers, pasta en potloden? Waar je wordt blootgesteld aan standrechtelijke executies, regelmatige bombardementen, vervuild drinkwater, ontvoeringen en willekeurige aanhoudingen?

Wat zou jij doen als je onderworpen werd aan nachtelijke invallen, eindeloze wegblokkades en voortdurende dagelijkse pesterijen door soldaten en fanatieke kolonisten uit (de New Yorkse stadswijk) Brooklyn, die je huis komen opeisen, je erfgoed, alsof dat een of ander goddelijk goed is of omdat God meer van hen houdt?

Wat zou jij doen als je zoon werd gedwongen om dieselolie in te slikken en daarna levend verbrand wordt, omdat hij geboren is in een familie, die volgens de wetten van de staat, het niet waard is om gelijke rechten te krijgen? Iemand die minder mens is van een mindere god.

Wat zou jij doen als je er 2 uur zou over doen voor een verplaatsing die maar 10 minuten zou mogen duren, omdat je niet over bepaalde wegen mag rijden? Als de kleurcode van je identiteitskaart je slechts toelaat in een beperkte radius te bewegen? Als je zou gevangen genomen worden als je wordt betrapt buiten de voor jou afgebakende zone? Wat als je niet zou mogen naar je werk gaan? Wat als je verhinderd wordt om je godsdienst te belijden in je heiligste steden, die amper 10 minuten van bij je thuis liggen? Wat als je kinderen, minder dan 10 jaar oud, door zwaarbewapende soldaten zouden worden meegenomen om alleen te worden ondervraagd, gefolterd, gedwongen om bekentenissen te ondertekenen en gevangen gezet te worden door militaire rechtbanken?

Wat als de oude olijfboomgaarden van je voorvaderen werden in beslag genomen door de staat of verbrand door illegale kolonisten, wat als je leven en je schiedenis zouden worden weggevaagd?

Wat als je gedwongen werd je huis te verlaten voor een vluchtelingenkamp, zodat Joden van over heel de wereld je plaats zouden kunnen innemen, een extra land kunnen hebben, dubbele nationaliteit, één in hun thuisland en één in het jouwe?

Wat zou jij doen als je volledige natie werd geterroriseerd en gebrutaliseerd omdat iemand drie Joodse kolonisten heeft vermoord, iets waar geen enkel bewijs voor werd geleverd en waarover nooit een rechtzaak werd gehouden? Wat als de hoogste leiders van deze militaire bezetting jouw bloed en dat van je kinderen zouden eisen, wat als ze je kleine serpenten zouden noemen? Wat als hun intellectuelen zouden oproepen  voor de verkrachting van je moeders en zusters, om je instinct om terug te vechten in de kiem te smoren?

Zou jij dan stenen en molotovs gooien naar hun gepantserde tanks? Zou jij dan raketten afvuren op hun (anti-rakettensysteem) Iron Dome (Ijzeren Koepel)? Zou jij dan wekelijks marcheren om vreedzaam te protesteren tegen de betonnen muur die je dorp doormidden snijdt? Zou jij dan boycotten, desinvesteren en sanctioneren? Zou jij onderhandelen met je beulen over vrijheid en al die andere dingen die niet onderhandelbaar zijn? Zou jij bij de VN klacht indienen? Naar de rechtbank stappen? Essays schrijven voor dovemansoren?

Het recht op verzet

Dat hebben de Palestijnen allemaal gedaan. Wij geven altijd de voorkeur aan verzet, in al zijn vormen. Wij verzetten ons omdat het ons recht is. Omdat wij de oorspronkelijke bewoners zijn van dit land en omdat we nergens anders naar toe kunnen. Omdat onze ouders, grootouders, overgrootouders en verder in deze bodem begraven liggen. Omdat we gelijk hebben en omdat onze strijd rechtvaardig is. Wij verzetten ons passief en actief. Wij verzetten ons geweldloos en met geweld.

Het is ons wettelijk en moreel recht ons te verzetten met ek middel dat voorhanden is tegen wat zeer accuraat werd beschreven als ‘incrementele genocide’.

Wij hebben zowat alles geprobeerd om de meest eenvoudige menselijke waardigheid te bekomen. Wij hebben ons wettelijk, historisch, moreel, cultureel en etnisch recht opgegeven op 78 procent van historisch Palestina, om een staat te bekomen op de overblijvende 22 procent, waarover Israël geen jota soevereiniteit kan claimen.

Daartegenover heeft Israël nooit ter goeder trouw gehandeld. Het koos voor kolonisering van meer dan de helft van dat overblijvend territorium, terwijl wij onderhandelden om onze eigen staat te bekomen. Nu hebben een aantal Palestijnen er voor gekozen de wapens terug op te nemen. Hoewel de raketten die vanuit Gaza worden afgevuurd slechts vuurwerk zijn dat niemand heeft beschadigd, is het zeer zinvol om ze af te vuren. Als deze geringe verstoring van het dagelijkse leven in Israël het enige is wat we kunnen doen, dan is dat wat we moeten doen.

Als alles wat de Palestijnen kunnen doen is het ongemakkelijk te maken voor een Israëlisch koppel om een dagje aan het strand te genieten, om naar de gym te gaan of naar een koffiebar, terwijl zij onze kinderen aan flarden schieten, dan is dat wat we moeten doen.

Deze raketten zijn symbolische en radicale uitingen van de onwrikbare wil van een autochtoon volk, dat in waardigheid wil leven op het land van zijn voorouders. Dit zijn minimale daden van zelfverdediging van een volk tegen wanstaltige misdaden die al meer dan zestig jaar onophoudelijk worden gepleegd.

Er zijn mensen op aarde die verstaan wat ik aan het zeggen ben. Mensen die hebben geleefd onder de gruwelijke, wrede, vernederende laarzen van een ander volk. Mensen die droomden en verlangden naar de zachte adem van vrijheid en rechtvaardigheid. Die daar moesten voor vechten en sterven tegen een immens superieure militaire macht. Dat is de reden waarom Zuid-Afrika achter ons staat. Waarom Bolivia, Venezuela, Chili, Cuba, DR Congo en anderen aan onze kant staan. Civiele maatschappijen, al dan niet samen met hun regeringen, in elk deel van de wereld zijn met ons. Wij zeggen hen dank. Dank u, broeders en zusters voor uw solidariteit. Wij zullen dit niet vergeten.

DeWereldMorgen.be

Er zijn mensen op aarde die verstaan wat het betekent om liever al vechtend te sterven dan op de knieën. Waarom de inwoners van Gaza in hun ontroostbaar verdriet, angst, onveiligheid en miserie toch verkiezen door te gaan met de muqawama, het verzet. Sommige mensen herinneren zich de opstand van Warschau (foto, 1943) toen de Joden hun toenmalige versie van eigen vuurwerk afvuurden op hun zwaarbewapende folteraars. Talloze van onze Joodse broeders en zusters over heel de wereld staan aan onze zijde en komen op voor wat nobel en menselijk is.

De machtigen der aarde daarentegen verwijten ons onze eigen miserie. Ze staan achter Israël, een terroristische koloniale staat, bewapend met de meest technologische doodsmachines, en zij roepen ons op “te ontwapenen”. Wij weten dat deze zelfde regeringen weldra de export vanuit Israël zullen opdrijven van wapens met het lucratieve label ‘getest op het terrein’. Wij weten dat zij weten dat Israël Palestijnse lichamen als kanonnenvoer gebruikt voor profijt.

Duidelijker dan ooit tevoren weten we ook dat we alleen onszelf hebben en mensen met een geweten om onze eigen bevrijding te verwezenlijken. Gaza leert ons dat elke dag. Ze leren ons ook dat wij onze verschillen opzij kunnen zetten en samen komen als één volk.

Wij weten ook dat het lot snel kan keren in ons deel van de wereld. Israël bestaat nog niet lang genoeg om die basiswet van het land te begrijpen. Ooit zal de zon terug schijnen op Palestina en zal het een pluralistisch, multi-religieus, multi-cultureel oord zijn, zoals het geweest is voor Israël. Dat is de vrede waar wij voor vechten.

Wij vechten voor de vrede, de rechtvaardigheid en de waardigheid die leven en hoop geeft aan mensen, zonder onderscheid van godsdienst of eender welk ander willekeurig kenmerk.

En ooit komt de dag dat wij dit zullen bekomen. Wij zullen terug zwemmen aan de stranden van Haifa, naar de golven kijken aan de muren van Akka. Wij zullen vanuit Gaza in zee vissen zo ver als nodig is. Wij zullen bidden in de Al-Aqsa moskee en in de heilige begraafplaatsen. Wij zullen terug onze appelsienen oogsten in Jaffa, druiven in Hebron en olijven overal. Dat oude beeld van patriarchen, Moslim, Jood en Christen, die samen kaartspelen in Jeruzalem, dat beeld zal ooit terug werkelijkheid zijn. Wij zullen de doden eren, zij die gestreden hebben, zich verzet hebben en daar voor ons allen de ultieme prijs hebben betaald.

DeWereldMorgen.be

Susan Abulhawa, 26 juli 2014

Susan Abulhawa is kind van Palestijnse vluchtelingen van de oorlog van 1967. Haar familie had tot dan eeuwenlang in Jeruzalem gewoond. Zij woont nu met haar dochter in de Amerikaanse staat Pennsylvania, waar ze actief is als mensenrechtenactivist.

DeWereldMorgen.be

Haar boek ‘Mornings in Jenin’ verscheen in 2010 en was onmiddellijk een groot succes. Het werd in 2012 vertaald als ‘Ochtend in Jenin’.

Ze schrijft ook politieke commentaren, o.a. op Electronic Intifada. Eén van haar initiatieven is de NGO Playgrounds for Palestine(speelpleinen voor Palestina), een organisatie die zich inzet om Palestijnse kinderen, die onder de Israëlische militaire bezetting in Palestina leven of in één van de vluchtelingenkampen daarbuiten, wat ruimte te bieden om gewoon kinderen onder elkaar te kunnen zijn.

Palestinian Resistance: an icon for those who long to live free werd vertaald door Lode Vanoost.  © 2014 Middle East Eye

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s