Persbericht- Blik op Gaza

De Mensenrechtensraad van de VN heeft een resolutie gestemd om een commissie op te richten om mogelijke oorlogsmisdaden in Gaza te onderzoeken. De onthouding van alle negen EU-lidstaten bij de stemming over deze resolutie valt echter te betreuren. De EU spreekt wederom met gespleten tong.

Een onderzoek naar mogelijke oorlogsmisdaden door alle strijdende partijen in Gaza komt geen minuut te vroeg. Sinds het begin van Operatie “Protective Edge” kwamen minstens 857 Palestijnen, waarvan 649 burgers, om het leven. Verontrustende voorvallen volgden elkaar de afgelopen twee weken in sneltempo op. De Noorse chirurg Mads Gilbert beschuldigt Israël van het gebruik van verboden vernietigingswapens die onnodig leed en schade toebrengen. Beschuldigingen van het gebruik van nagelbommen door het Israëlische leger duiken op. Tientallen huizen van Hamasleden worden doelbewust aangevallen, en hele families komen om het leven.

Het Israëlische leger doodt onschuldige burgers die een wedstrijd van de wereldbeker volgden, kinderen die op het strand of hun dakterras speelden, medische centra, en gehandicapten in een gespecialiseerd centrum. Schokkende beelden duiken op waarin een man die ongewapend op de grond ligt in koelen bloede wordt afgemaakt door een Israëlische sniper. Een hele volkswijk werd afgelopen weekend platgebombardeerd. Een UNRWA-school werd onder vuur genomen door het Israëlische leger. Ziekenhuizen komen eveneens onder vuur te liggen.

En toch bestempelt de Israëlische Premier Netanyahu de instelling van een onderzoekscommissie als een “travestie”.

Onschuldige burgers worden door het internationale recht ten allen tijde beschermd tegen geweld. De 76 percent Palestijnse burgerslachtoffers die tot nog toe vielen verdienen een onderzoek. Dat is geen “travestie”. De échte travestie is het gelijkstellen van Palestijns raketvuur, dat twee Israëlische burgerslachtoffers maakte, met de ongeziene brutaliteit van de Israëlische aanval op Gaza die tot nog toe minstens 649 Palestijnse burgers het leven kostte.

Raketaanvallen op Israëlische burgers moeten ten strengste veroordeeld worden. Israëlische oorlogsmisdaden evenzeer.

Mensenrechtenorganisaties wijzen op verschillende mogelijke oorlogsmisdaden die de afgelopen weken gepleegd werden door het Israëlische leger. Tien Israëlische mensenrechtenorganisaties roepen Israël op de humanitaire principes van onderscheid, proportionaliteit en voorzorg te respecteren. De organisaties benadrukken dat het “waarschuwen” van burgers het Israëlische leger niet ontslaat van het internationaalrechtelijke verbod op onoordeelkundige aanvallen en disproportionaliteit. Het aanvallen van een huis enkel en alleen omdat er een vijandelijke strijder woont is eveneens illegaal. Amnesty International laat er nog minder twijfel over bestaan: “het doelbewust aanvallen van een burgerlijk huis is een oorlogsmisdaad, en de overweldigende schaal van vernietiging van huizen, soms met hele families binnenin, wijst op een verontrustend patroon van herhaalde schendingen van het oorlogsrecht”. Er is bovendien sprake van verschillende gevallen waar het Israëlische leger geen enkele waarschuwing uitvaardigde, of gevallen waarin Israëlische raketten op ongewapende burgers worden afgevuurd in gebieden waar er geen activiteit van Palestijnse gewapende groepen gerapporteerd werd.

Human Rights Watch stelt dat “Israëlische troepen bewust of roekeloos mensen aangevallen hebben die duidelijk burgers waren, evenals civiele structuren. Dit zijn schendingen van het oorlogsrecht die indicatief zijn voor oorlogsmisdaden”.

Israël werpt op dat het er alles doet om het risico op burgerslachtoffers te vermijden. B’tselem en Human Rights Watch stellen echter dat het internationale recht vereist dat de waarschuwing “effectief” is. Indien burgers onvoldoende tijd wordt gegeven hun huizen te verlaten is er nog steeds sprake van een schending van het internationale recht.

De ontdekking van raketten in één UNRWA-school geeft Israël niet het recht voortaan VN-gebouwen als “legitiem” militair doelwit te zien. Het afvuren van raketten vlakbij een ziekenhuis maakt van een ziekenhuis evenmin een legitiem doelwit.

Indien er, zoals Israël beweert, sprake is van het gebruik van menselijke schilden door Hamas en andere groeperingen, kan er sprake zijn van een oorlogsmisdaad langs Palestijnse kant. Dergelijke aantijgingen moeten eveneens onderzocht worden. Laat het nu echter net Israël zijn dat zich altijd als een duivel in een wijwatervat heeft verzet tegen de vorming van internationale onderzoeksteams of de aanvaarding van de jurisdictie van het Internationaal Strafhof.

De vorming van een internationale onderzoekscommissie naar mogelijke oorlogsmisdaden in Gaza is een logische en noodzakelijke stap. Het is echter niet genoeg. Het is dringend tijd dat Israël en de internationale gemeenschap hun verzet opgeven tegen de toetreding van Palestina tot het Internationale Strafhof. Schendingen van het internationale recht, of ze nu begaan worden door Israël of gewapende Palestijnse groeperingen, moeten onderzocht en bestraft worden. Bestraffing is de beste preventie voor toekomstige misdaden. Straffeloosheid is een recept voor meer gruwel. 47 jaar straffeloosheid volstaat.

Een staakt-het-vuren alleen is bovendien niet voldoende. Het beleg van Gaza moet beëindigd worden. Het is aan de Europese Unie om dit duidelijk te maken aan Israël. Zolang Israël weigert werkt te maken van een écht vredesproces en het internationale recht met de voeten treedt, moet de EU haar handelsakkoord met Israël opschorten en een wapenembargo instellen.

De huidige situatie maakt de noodzaak van een duurzame oplossing die voorbij een bloederige spiraal van escalatie, bestand en nieuw geweld gaat enkel meer acuut. Hoeveel operaties Cast Lead, Pillar of Defense of Protective Shield nog eer de wereld dat beseft?

 

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s